Sterowanie żaluzjami. Rodzaje cz. II

W zależności od wybranego modelu przesłon ich obsługa jest zupełnie inna. Głownie różnicuje się na przestrzeni umiejscowienia rolety. W przypadku przesłon zewnętrznych ich obsługa jest zazwyczaj automatyczna, skupia w sobie szereg systemów zdalnego sterowania, które najczęściej angażują zaawansowane technologie elektroniczne, w postaci pilotów działających na podczerwień lub sterowników zsynchronizowanych z kilkoma innymi urządzeniami znajdującymi się w budynku. Coraz popularniejsze staje się łączenie kilku elementów elektronicznych w jednym systemie zarządzania, który może być swobodnie obsługiwany poprzez zdalne aplikacje lub ustawiany czasowo. Obsługa przesłon antywłamaniowych, która po zakończeniu opuszczania rolety automatycznie włączy alarm przeciwwłamaniowy, to obecnie standard instalacyjny wykorzystywany w większości domów prywatnych, jak i budynkach firm czy przedsiębiorstwach wykorzystujących opadające kurtyny żaluzji technicznych, które mają zabezpieczać przed działaniem zarówno szkodliwych gazów, jak i rozprzestrzenianiu się płomieni wewnątrz pomieszczeń.

W przypadku domowych rolet zewnętrznych często mechanizm nadal pozostaje analogowy, obsługiwany od wewnątrz za pomocą systemu linek, opuszczone zostają kolejne warstwy listew. W przypadku wyposażenia bogatego w zestawy rolet zewnętrznych istnieje możliwość połączenia napędów umożliwiających ich opuszczanie w jednym systemie elektrycznym. Cała konstrukcja została oparta na zintegrowaniu poszczególnych połączeń przewodów w jednym centralnie zlokalizowanym łączniku. Wybierając odpowiedni łącznik należy szczególną uwagę zwrócić na obudowę panelu instalacyjnego. Powinien on zostać wykonany z odpornego na działanie czynników zewnętrznych materiału, dzięki czemu uchronimy system od ewentualnego uszkodzenia lub awarii spowodowanej nawarstwianiu się drobin kuchu lub przedostawaniu się wilgoci.

Wybierając łącznik sterujący systemem przesłon należy szczególna uwagę zwrócić na rodzaj instalacji oraz moc całego systemu. Poszczególne silniki obsługujące rolety nie powinny czerpać mocy z tych samych przewodów zasilających.

Napęd elektryczny rolet powinien posiadać łącznik mocy, który zapewni jednoliniowe dostarczenie energii elektrycznej wprost z sieci, system analizujący sumę obsługiwanych silników oraz energię pobierana podczas pracy, aby nie doprowadzić do ewentualnej awarii systemu. Ponadto, w przypadku połączenia w sieci inteligentne, które obsługują kilka urządzeń, nie tylko sterowanie roletami, konieczne od podzielenie systemu na konkretne podgrupy w celu uniknięcia przeciążeń i ewentualnych zakłóceń w działaniu innych urządzeń, znajdujących się w sieci.

Każdy łącznik systemowy może być obsługiwany w różny sposób, wszystko zależy do modelu, który został wybrany. Nowoczesne systemy instalacyjne chętnie ukierunkowują się na systemy zdalne, obsługiwane programatorem lub pilotami na podczerwień. W klasycznych sieciach domowych dla podniesienia komfortu obsługiwanych urządzeń ważne jest zachowanie stałej kontroli oraz stopniowej regulacji poziomu przesłon. W tym celu wykorzystuje się włączniki żaluzjowe. Moment ich przełączenia powinien być chwilowy i działać jedynie jako element aktywujący system opuszczania lub obniżania żaluzji. Tego typu włączniki żaluzjowe posiadają tzw. zestyk chwilowy, który porównać można do działania do włącznika dzwonka, który jedynie stanowi impuls aktywujący dźwięk dzwonka. Uruchomiony silnik napędu wykona pracę do momentu całkowitego obniżenia lub podciągnięcia żaluzji lub do chwili, kiedy włącznik nie zostanie powtórnie naciśnięty. W tej sytuacji system otrzyma komendę STOP, po której silnik zostanie wyłączony. Wiele włączników obsługujących systemy zamykania posiada wbudowany program, który pozwala na samodzielne obsługiwanie poziomu rolet i w zależności od modelu czas przez jaki należy przytrzymać przycisk oscyluje pomiędzy 2-3 sek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *